Autocar Cluj

Romania
 ▪ 
Cluj Napoca

Detalii

Adresa punctului de ambarcare

Orar

.................. - ...................

.................. - ...................

.................. - ...................

.................. - ...................

Ora ambarcarii: ...........-...........

Autocar tip : .................

nr pasageri: ..................

Traseu : ..........................

 

Alte detalii legate de calatorie, necesitatea unor acte, etc........

Preț
30,00 RON

Tip transport
Autocar
Punct de plecare
Bucuresti